caes 93 342 99 20
·
[email protected]
·
Oficina: Dm i Dj: 10h a 13:30h i 15h a 17h
Seguiu-nos!!

Documents descarregables

Restitución volumétrica del casco de La Belle (1684)

COMENTARI A L'ARTICLE DE LEMINEUR SOBRE "LA BELLE"

Presentem aquí, traduït al castellà, un treball d’interès extraordinari per als amants de l’arquitectura naval del segle XVII obra de Jean-Claude Lemineur, investigador infatigable que posseeix uns extensíssims coneixements sobre la matèria alhora que és autor de diversos treballs de reconegut mèrit entre els quals hi ha Les Vaisseaux du Roi Soleil, Le François, L’Aurore, etc.

“La Belle” va ser un petit vaixell construït a Rochefort el 1684 per formar part de la desgraciada expedició de Cavelier de la Salle per colonitzar la desembocadura del riu Mississipí. Dels quatre vaixells que van partir de França, dos es van perdre i un tercer va tornar. La Belle, ja en solitari, va acabar naufragant a la badia de Matagorda, Texas, el 1686.

El 1995, la Comissió Històrica de Texas va organitzar una investigació per localitzar les seves restes que van ser identificades i recuperades amb les més modernes tècniques arqueològiques disponibles en el moment. L’abril del 1997 va acabar l’excavació després d’haver recuperat una mica més d’un terç del casc, en un estat de conservació excel·lent, així com els canons i milers d’objectes d’interès.

Paral·lelament, a França, Jean Boudriot va dirigir una investigació documental localitzant el projecte de La Belle a l’arxiu de Rochefort. Aquest projecte que, com era normal a l’època, no inclou plans, consta de dos fulls que contenen dades numèriques per a 18 dimensions.

D’altra banda, també s’esbrinà que la capacitat volumètrica oficial era d’uns 2.800 peus cúbics. No obstant això, no se sabia amb exactitud de quin tipus de vaixell es tractava ni les formes de carena que calia atribuir-li per fer compatibles la informació arqueològica i la documental, qüestió de summa importància per fer una reconstitució rigorosa científicament fundada.

Després d’alguns intents sense resultats positius, Jean Boudriot va sotmetre el problema a la consideració de JC. Lemineur qui, després de 5 traçats successius, va obtenir la solució òptima que satisfà totes les premisses arqueològiques i documentals.

D’aquesta manera, el traçat de carena de La Belle va quedar establert de manera clara i va donar un fonament teòric sòlid a la reconstitució del casc. Segons J.C. Lemineur es tractava d’una corbeta de comerç i no d’una chatte.

Us oferim doncs aquest singular treball traduït al castellà atès que per raons que desconeixem, ha estat suprimit de l’edició espanyola de la monografia de La Belle, privant-la així d’una part important del seu fonament científic.

A més, aquest estudi és summament instructiu pel que fa als mètodes de disseny del segle XVII, cosa que per als amants de l’arquitectura naval antiga resulta ser d’un interès fora de qualsevol dubte.

Cayetano Hormaechea Arenaza

Proposiciones de las medidas arregladas... - Gaztañeta (1712)

TRANSCRIPCIÓ I NOTES DE CAYETANO HORMAECHEA

Atenent una ordre del Rei de 12 de setembre 1712, Bernardo Tinajero va redactar un projecte, signat el 15 de gener 1713, per a la construcció de deu baixells i dos pataches a l’Havana.

El projecte inclou al final un document redactat per Gaztañeta amb les característiques i mesures necessàries per a la construcció de dos baixells de 60 i 64 colzes de quilla respectivament i 60 canons cadascun, document que transcrivim a continuació.

Cayetano Hormaechea Arenaza

Vocabulario Francés-Español de construcción naval antigua

NOTES - CAYETANO HORMAECHEA

Aquest vocabulari neix com a resposta a la necessitat sentida per molts modelistes navals espanyols que utilitzen les monografies franceses editades per Ancre, G. Delacroix, etc.

Com es pot comprovar a primer cop d’ull, no es tracta d’un treball acadèmic sinó d’una simple recopilació de vocables i locucions relatius a la construcció naval en fusta, d’origen molt diferent i pertanyents a èpoques diverses, molts dels quals procedeixen d’escrits del segle XVIII. Per aquest motiu podem trobar grafies diferents per al mateix vocable i definicions de vegades xocants o curioses.

Com a exemple d’això últim, el lector pot consultar les dues primeres definicions del vocable carvelle, que essent totes dues correctes i referint-se a un mateix objecte, no coincideixen en res, malgrat això les dues s’entenen. Una conseqüència d’aquesta constatació és que hem recollit les diferents cites com a entrades separades encara que es refereixin al mateix vocable. D’aquesta manera, podem percebre la gran varietat d’interpretacions que es poden donar a algunes locucions.

Una conseqüència immediata del mètode tan empíric com s’ha anat formant aquest vocabulari al llarg de diversos anys és que pot contenir errors de diferents tipus, des d’ortogràfics fins a conceptuals.

Convé assenyalar que els errors a què ens referim poden tenir molt diferents orígens, des d’una mala utilització del vocable per part de l’autor del text fins a un error d’amanuense o tipogràfic, sense comptar clars els errors que hagi pogut cometre jo directament que probablement són els més nombrosos.

La depuració i correcció d’aquests errors seria una tasca per a la qual no estic preparat ni tinc ganes d’emprendre, malgrat això continuo considerant que la publicació del present vocabulari en el seu estat actual pot ser molt útil per als modelistes que utilitzen les excel·lents monografies o altre tipus de publicacions franceses.

Finalment, volem assenyalar que algunes d’aquestes locucions són privatives del Llevant o el Ponent francesos, així com usuals en una època concreta i no pas en una altra. Això té importància sobretot si el lector vol fer la traducció inversa castellà-francès utilitzant l’eina de cerca que proporciona el fitxer pdf, i en aquest cas és recomanable una dosi de precaució abans de donar per bona la traducció.

Cayetano Hormaechea Arenaza

Bibliografia Naval (Vaixells de fusta antics)

NOTES - CAYETANO HORMAECHEA

El contingut se cenyeix prioritàriament als vaixells de fusta en si mateixos considerats i sobre proveïments.

Dedica molta menys atenció a la història, exploracions, etc. i la literatura ha estat exclosa per no constituir una font fiable d’informació sobre la matèria central de l’arxiu.

Cayetano Hormaechea Arenaza

La barra de Sanlúcar y el diseño del gálibo maestro en la obra de Antonio Gaztañeta

Autor: Cayetano Hormaechea Arenaza

El arqueo de buques en el siglo XVIII

Autor: Cayetano Hormaechea Arenaza

Hidrografía (1643) de Georges Fournier (1595-1652)

Text: Jean-Michel Urvoy

Traducció: Cayetano Hormaechea Arenaza

La construcción naval española del siglo XVIII mediante algunos modelos de arsenal del Museo Naval de Madrid

Autor: Cayetano Hormaechea Arenaza

Cartilla práctica de construcción naval

Document recopilat en format .pdf per Isidro Rivera

La carpintería de ribera en Galicia (1940-2000)

Autor: José Mº de Juan-García Aguado Universidade da Coruña

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades i l'acceptació de la nostra Política de Cookies. Click a l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies