Publicat 07/03/2014

 

Assemblea General 2014

 

El pasado 6 de Febrero y en segunda convocatoria, tuvo lugar la Asamblea General, siguiéndose el orden del día establecido.

Se dio cuenta de las actividades realizadas el 2013, así como las donaciones realizadas al Museo a través de nuestra Asociación, presentándose a continuación los resultados económicos de 2013, siendo aprobados por unanimidad.

El tesorero presentó también los presupuestos para 2014, siendo aprobados también por unanimidad, dándose cuenta también de los proyectos futuros.

Finalizó el acto con el capítulo de ruegos y preguntas, siendo estas de lo más variopinto y sin más dilacción se dio por finalizado.

 

 

Publicat 05/02/2014

 

Assemblea General

 

 

6 de Febrer 2014


Distingit soci:


En nom del President de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona, i atenent a l'article 10 dels nostres Estatuts, se't convoca a la propera Assemblea General, que tindrà lloc el proper dijous 6 de març del 2014 a les 17,30 hores, en primera convocatòria i a les 18,00 hores, en segona convocatòria, a la Sala d'Actes del Museu Marítim de Barcelona sota el següent

ORDRE DEL DIA:


1. Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió de l'Assemblea General celebrada el passat dia 7 de març de 2013
2. Resum d'activitats durant el 2013
3. Lectura i aprovació de l'estat de comptes corresponents a l'exercici del 2013 i presentació del pressupost per l'exercici del 2014
4. Projectes 2014
5. Precs i preguntes

Rep una salutació ben cordial,

Josep Marín i Hernández
Secretari AAMMB


DELEGACIÓ DE VOT - ASSAMBLEA-

Sr. ................................................................................
Soci núm: ................

Delego el meu vot al soci núm:........................................
Sr. ...................................................................................

Signatura

 


Descargar en formato Word para imprimir.

Aquí.

 

 

A.A.M.M.B. - Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona

Pàgina Inicial | Activitats | Revista Sirga | Modelisme | Documentació
Cultura Marítima | Adhesions | Contacta | Concursos-Exposicions | Enllaços

Pàgina optimitzada per a ser visualitzada amb resolució 1024 x 768

Webmaster: Carlos Poveda