ASSEMBLEA GENERAL

 

Distingit consoci:


Per indicació del President de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona, i atenent a l'Article 10 dels nostres Estatuts, se't convoca a la propera Asamblea General, que tindrà lloc el pròxim dimarts dia 26 d'abril 2011 a les 17:00 hores, en primera convocatòria i a les 17:15 hores, en segona convocatòria, a la Sala d'Actes del Museu Marítim de Barcelona sota el següent ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l'Acta de la sessió celebrada el passat dia 11 de març de 2010.
2. Resum d'activitats durant del 2010
3. Lectura i aprovació de l'estat de comptes corresponents a l'exercici del 2010 i presentació del presupost per l'exercici del 2011 .
4. Conveni de colaboració amb la XAM
5. Nomenament de president d'honor al soci Sr. Manel Isnard i Plens
6. Fi de la l'actual Presidencia (article 15, apartat 1) i presentació de les noves candidatures (article 13, apartat 3) amb els seus corresponents programes.
7. Renovació Junta Directiva
8. Precs i preguntes

T'informo com a soci que en cas que estiguis interessat en presentar la teva candidatura per a ocupar la presidència de la Junta Directiva, has de presentar juntament amb la proposta, el corresponent PROGRAMA dins el plaç de 15 dies.

Segons es contempla en els Estatuts en el seu Article 13 - Punt 4, a la Secretaria disposen del llistat de socis de la nostra Entitat.

Rep una salutació ben cordial

Signat: Rosa Perez i Carrasco
Secretaria A.A.M.M.B.

Barcelona, 5 d'abril de 2011

 

 

A.A.M.M.B. - Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona

Pàgina Inicial | Activitats | Revista Sirga | Modelisme | Documentació
Cultura Marítima | Adhesions | Contacta | Concursos-Exposicions | Enllaços

Pàgina optimitzada per a ser visualitzada amb resolució 1024 x 768

Webmaster: Carlos Poveda