CARTA DEL PRESIDENT

 

Apreciat amic,

La nostra Associació, com ja heu pogut comprovar, esta immersa en un entorn de canvis uns motivats pel nou projecte del Museu i d'altres per noves alternatives com la de poder treballar dins del marc de la XAM .

El nombre de socis no creix i es fa necessari pensar en un nou replantejament, no exclusivament de la Junta Directiva, sinó de mires per al nou futur, convenis de col·laboració amb d'altres Associacions i donar mes contingut a la nostra raó de ser.

Per tot això, i una vegada s'han exhaurit els meus dos anys de President he pres la decisió de donar per finalitzada la meva etapa en la Junta Directiva de la AAMMB, amb l'objectiu de que si algun grup volgués liderar aquesta nova etapa pugui fer-ho amb plena llibertat. A partir d'aquesta data podeu enviar-nos les vostres propostes.

Per tant, el dia 26 d'abril sotmetrem a la vostra consideració les candidatures presentades amb la finalitat de que pugueu escollir el més convenient per a l'AAMMB.

Rep una cordial salutació,


Firmat:
Antoni Barata i Vendrell
President

Barcelona, 5 d'abril de 2011

 

A.A.M.M.B. - Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona

Pàgina Inicial | Activitats | Revista Sirga | Modelisme | Documentació
Cultura Marítima | Adhesions | Contacta | Concursos-Exposicions | Enllaços

Pàgina optimitzada per a ser visualitzada amb resolució 1024 x 768

Webmaster: Carlos Poveda