11/03/2009

Visita a la Exposició Permanent de Carruatges

 

Al parc de la Vall d'Hebron, al nord de la ciutat, hi trobem el Museu de Carruatges, que conté una col·lecció de carros, carruatges de treball, transport i passeig, com també indumentària de cotxes i complements de cavalleria dels segles XIX i XX.
Es tracta d'una col·lecció privada composta per quaranta-sis peces entre carros de treball i carruatges de passeig i de luxe, les quals, juntament amb uns sis-cents accessoris, guarnicions i indumentària de carreters i cotxers, ens il·lustren sobre aquest històric mitjà de transport.

Actualment Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. és el propietari de la col·lecció, reunida gràcies a la iniciativa de la família Piera, l'empresa que es dedicava a principis del segle XX a dur a terme obres i serveis públics de neteja i recollida de residus.

 

 

Fotografies:
Jordi Massague i Magriña
Raúl Pérez i Coronas
Arxiu www.aammb.cat

Ens podem situar en l'últim terç del segle XIX, quan la família Piera, s'establia en la ex vila de Sants, els quals es dedicaven al transport habitual de sedes i altres productes tèxtils de Barcelona a Valladolid, en el qual recorregut d'anada i tornada s'invertien aproximadament 3 mesos.

A l'any 1900, va constituir FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES S.A., empresa que tenia com objectiu la construcció, amb especial atenció a les obres en las quals era necessari l'ús de cavalleries. Com exemple es pot citar la construcció del ferrocarril del Tibidabo.

En 1913 va obtenir l'adjudicació de la recollida de residus sòlids a Barcelona, la realització d'aquests serveis requeria una quadra important, que durant molts anys va ser la primera de Catalunya.

Gràcies a una dedicació modèlica de conservació podem gaudir d'una mostra amb 45 peces entre carros de treball i carruatges de passeig, així com més de cinc-cents accessoris, peces i indumentària de carreters i cotxers

Est considerat el més important de l'Estat.

 

A.A.M.M.B. - Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona

Pàgina Inicial | Activitats | Revista Sirga | Modelisme | Documentació
Cultura Marítima | Adhesions | Contacta | Concursos-Exposicions | Enllaços

Pàgina optimitzada per a ser visualitzada amb resolució 1024 x 768

Webmaster: Carlos Poveda